Science camp ค่ายวิทยาศาสตร์


 1. ระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 7-22 ตุลาคม ของทุกปี
 2. สถานที่ เมืองซะกุ จังหวัดนากาโนะ
 • Google Map
 •      ซากุ ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาโนะ อยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 200 กม. เป็นเมืองที่เหมาะกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะเมืองซากุ เป็นที่ตั้งของบริษัทอาซาฮีชินบุนซึ่งมีห้องแลปทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุด มีโดมวิทยาศสตร์ Saku children science dome ที่เป็นศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ครบวงจร ที่แม้แต่เด็กญี่ปุ่นจากจังหวัดอื่นก็ตั้งตาคอยเพื่อมาเยี่ยมชม ยิ่งไปกว่านั้นยังได้โอกาสวิเคราะห์หมู่ดาวแบบเสมือนจริงที่ JAXA ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกด้วย
 •      ค่ายวิทยาศาสตร์ที่เมืองซากุ ยังมอบประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การเรียนรู้การสั่งงานและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามจินตนาการด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่น่าสนใจในหลากหลายมิติ อาทิ ย้อนรอยวิถีนินจาในหมู่บ้านนินจา ,ชมปลาแซลมอนสายพันธุ์ใหม่ ,เก็บผลไม้ และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่น
 •      รับสมัครช่วง มิถุนายน- สิงหาคม
 •      โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากเทศบาลเมืองซากุ ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เกิดแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ การทดลองวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์หมู่ดาวเสมือนจริงและกิจกรรมแปลกใหม่อีกมากมายที่หาโอกาสทำได้ยาก


เงื่อนไขการสมัคร

 • 1. ผู้ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในประถม - ระดับมัธยม อายุไม่ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
 • 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร
 • 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐาน ให้สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า(ถ้ามี)

Download

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 • Science Camp
  รุ่น 1 ปี 2016
  View More
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG