ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 • Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี พบรองผู้ว่าจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง 10-16 มิถุนายน 2558


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่าง..


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองคาโมงาวะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...


  Read more
 • Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองอิจิกาว่า จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมโชวะ เมืองอิจิกาว่า จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 5-6 สค 2558


  Read more

  Official visit - นายกสมาคมนางฟ้าใจดี นำเยาวชนไทย เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น...


  Read more
 • Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี ได้รับเชิญจากภาครัฐและเอกชนเมืองชิซูโอกะ จังหวัด ชิซูโอกะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชุมสัมมนาในอุตสาหกรรม MICE..


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับ มหาวิทยาลัยฮิกาชิ นิปปอน อินเตอร์เนชั่นแนล ณ เมืองอิวากิ จังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดีลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและการลงทุนกับ อภัยภูเบศร์ เจแปน ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 22 เมษายน 2559


  Read more
 • Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี เข้าคารวะผู้บริหารระดับสูงโรงเรียนมัธยมโชวะ เมืองอิจิกาว่า จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นที่ 1


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุน..


  Read more

  Official visit - สมาคมนางฟ้าใจดี นำคณะผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสถานที่เก็บตัวนักกีฬา Tokyo Olympic 2020 ณ เมืองคิตะคิวชู...


  Read more
 • Short term home stay
  Hakodate short term home stay


  Read more
  Short term home stay Hakodate short term home stay

  Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 3 ปี 2015


  Read more
  Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 3 ปี 2015

  Thailand – Japan Young Ambassador รุ่น 2 ปี 2014


  Read more
 • Thailand – Japan Young Ambassador รุ่น 1 ปี 2013


  Read more
  Thailand – Japan Young Ambassador รุ่น 1 ปี 2013

  Official visit - กระทรวงศึกษาธิการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น


  Read more

  Official visit - ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น


  Read more
 • Official visit - กรรมการสมาคมเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส


  Read more

  โครงการการกุศล - ชวนน้องขึ้นบอลลูนกับนางฟ้าใจดี


  Read more

  โครงการการกุศล - เติมฝันพลังคิดส์


  Read more
 • โครงการการกุศล - บริจาคสิ่งของ


  Read more

  โครงการการกุศล - พัฒนาชุมชน


  Read more
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG