• Thailand –Japan Cultural Ambassador
  ทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
  • • ระยะเวลา 50 วัน ระหว่าง 11 มีนาคม-30 เมษายน ณ เมืองอิวากิ จังหวัดฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
  • • รับสมัครช่วง ตุลาคม – มกราคมของปีถัดไป

  อ่านต่อ

  Innovative Camp
  • • ระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 10-25 ตุลาคม ของทุกปี
  • • รับสมัครช่วง มิถุนายน- สิงหาคม

  อ่านต่อ

  Dream soccer ค่ายเยาวชนนักเตะสู่ฝัน
  • • ระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 10-25 ตุลาคม ของทุกปี
  • • รับสมัครช่วง มิถุนายน- สิงหาคม

  อ่านต่อ

 • Junior English Explorer
  • • ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่าง1-29 เมษายน โดยประมาณ
  • • สถานที่ Cardiff ,Wales , United Kingdom

  อ่านต่อ

  Higashi Nippon International University
  Higashi Nippon International University
  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมนางฟ้าใจดี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Economics and management และ Health and welfare โดยเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น

  อ่านต่อ

โครงการที่ผ่านมา

 • Short term Exchange Program

  เรียนภาษาและศึกษาวัฒนธรรม ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับสมัครช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม เดินทาง ตุลาคม

  เงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้สมัครต้องอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ในวันเดินทาง

  2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร

  3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐานให้สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า

  อ่านต่อ

 • Kamogawa Cultural Youth Camp

  • ระยะเวลา 3- 4 สัปดาห์ ระหว่าง 1-30 เมษายน ของทุกปี

  • รับสมัครช่วง พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

  อ่านต่อ

 • Science camp ค่ายวิทยาศาสตร์

  • ระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 7-22 ตุลาคม ของทุกปี

  • รับสมัครช่วง มิถุนายน- สิงหาคม

  อ่านต่อ

 • SHORT TERM EXCHANGE PROGRAM โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

  • ระยะเวลา Spring semester เปิดเรียน 11 เม.ย – 10 พ.ค รวม 30 วัน รับสมัคร ช่วง พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

  • ระยะเวลา Falling semester เปิดเรียน 7-27 ต.ค รวม 21 วัน รับสมัคร ช่วง มิถุนายน-สิงหาคม

  อ่านต่อ

สมัครสมาชิกสมาคมนางฟ้า

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ฝึกอาชีพและพัฒนาชุมชนด้อยโอกาส

สมัครสมาชิก

ข้อดีของการเข้าค่ายพัฒนาเยาวชนและนักเรียนแลกเปลี่ยนกับสมาคมนางฟ้าใจดี

 1. พัฒนาตัวเอง โครงการค่ายพัฒนาเยาวชน และ นักเรียนแลกเปลี่ยนทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ การใช้ชีวิตนักเรียนในต่างแดน แม้จะเป็นการเดินทางในช่วงที่อายุยังน้อย ต้องทำตามกฎระเบียบของสังคมใหม่ โยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่ฝึกเด็กได้เป็นอย่างดี ในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องยากลำบาก แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. พบกับครอบครัวที่สอง อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของนักเรียนแลกเปลี่ยน คือการได้พบกับครอบครัวใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นักเรียนแลกเปลี่ยนก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความสัมพันธ์และความทรงจำที่ดีตลอดไป
 3. พบเพื่อนใหม่จากโรงเรียนที่นักเรียนแลกเปลี่ยนไปร่วมกิจกรรม
 4. เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ฝึกภาษาในชีวิตประจำวัน ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะหลอมรวมให้เราต้องพูดตามวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น และกับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุด แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตาม
 5. ประสบการณ์จากวัฒนธรรมที่แตกต่างนักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต จากการได้ไปสัมผัสและอยู่พื้นเมืองจริงๆ
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG